Aktualnosci

Aktualności

27.04.2016
Być smart i na plus – zadania samorządów
Jestem dumny z tego, że możemy gościć na tegorocznym Smart City Forum. Myślę, że nasza obecność tu jest swoistym ukoronowaniem dialogu, jaki prowadzimy z samorządami w Polsce od wielu lat. 
Zaowocowało to aktywną współpracą nie tylko z kilkuset gminami, ale również podlegającymi pod nie firmami oraz zakładami budżetowymi. Obecnie coraz częściej dostrzegamy, że sposób funkcjonowania samorządów zbliża się do kształtu przedsiębiorstw komercyjnych. Muszą one nie tylko wykorzystywać posiadane zasoby, ale też cały czas inwestować w rozwój – nie tylko swój, ale również podległych im jednostek.

Jako instytucja wspomagająca budowanie bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym, zauważamy w jaki sposób niespłacone zobowiązania ze strony kontrahentów i mieszkańców uszczuplają lokalne budżety Jak pokazują informacje zawarte w naszej bazie danych, przewyższają już one 9,5 miliarda złotych. Według zebranych przez nas informacji, niezapłacone zobowiązania dotyczą najczęściej opłat komunalnych, alimentów, mandatów za nieuprawniony przejazd komunikacją publiczną oraz opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej.

Zauważamy, że odzyskując te długi, samorządy niejednokrotnie ograniczają się wyłącznie do wysyłania pisemnych upomnień swoim dłużnikom, a w ostateczności do wchodzenia na drogę sądową. W praktyce jednak urzędnicy mają do dyspozycji znacznie szerszy wachlarz możliwości. Nie należy więc zwlekać z działaniami prowadzącymi do odzyskania należności – niektóre długi ulegają przedawnieniu, a nieodzyskanie ich w terminie finalnie pogarsza sytuację finansową samorządów.

Te doświadczenia pozwoliły nam zaprojektować nowoczesne rozwiązanie, które usprawnia odzyskiwanie należności przez samorządy. Uruchomiona przez nas inicjatywa SAMORZĄD NA PLUS to projekt, który dostosowuje sprawdzone narzędzia i praktyki Krajowego Rejestru Długów do realiów funkcjonowania samorządów, tak, aby wesprzeć je w zarządzaniu finansami. Naszym celem jest dotarcie z informacjami na temat tej inicjatywy do jak największej liczby samorządów. Mam nadzieję, że uczestnicy Smart City Forum staną się ambasadorami naszego podejścia, a także podczas rozmów z przedstawicielami Krajowego Rejestru Długów podzielą się swoimi obawami i problemami, z którymi muszą mierzyć się każdego dnia. To często właśnie samorządy informują nas o niedoskonałościach obowiązującego prawa. Taką białą plamą w przepisach jest posiadana przez samorządy możliwość przekazywania do biur informacji gospodarczej wyłącznie informacji o długach wynikających z umów cywilnoprawnych. Od przedstawicieli wielu gmin słyszałem już o tym, jak niecierpliwie oczekują na wprowadzenie zmian, które rozszerzyłyby ten zakres o zobowiązania publicznoprawne, dzięki czemu samorządy mogłyby udostępniać dane o takich długach jak niezapłacone podatki, opłaty za śmieci czy wszystkie rodzaje grzywien i mandatów. Dzięki takim właśnie informacjom bazy dłużników pozwalałyby skuteczniej monitorować nieuczciwych i nierzetelnych dłużników, co uchroniłoby finanse nie tylko samorządów, ale i rozwijających na ich terenie działalność przedsiębiorców.

Bo przecież jednym z zadań, jakie stoją przed samorządami jest ścisła współpraca z lokalnym biznesem, Jestem przekonany, że jak tylko samorządom uda się rozwiązać problemy, z jakimi borykają się na własnym podwórku, będą w stanie w jeszcze większym stopniu skupić się na tym, czego oczekują od nich przedsiębiorcy. I właśnie do dyskusji o tym, jak niwelować problemy zadłużenia lub jak doprowadzić do zmian w obowiązujących przepisach prawa, zachęcam Państwa podczas Smart City Forum.
«
»