Aktualnosci

Aktualności

31.05.2019
Władze Makowa Mazowieckiego nawiązały współpracę z KRD
Dotychczas gmina samodzielnie zmagała się z problemem zadłużenia wśród mieszkańców. Teraz każda osoba, która zalega z opłatami wobec miasta i gminy Maków Mazowiecki, musi liczyć się z przykrymi konsekwencjami wpisania do KRD.
Gmina będzie wpisywać do rejestru osoby, które m.in. nie płacą rachunków za mieszkania komunalne, nie regulują opłat za wieczyste użytkowanie gruntu czy dzierżawę, nie wnoszą opłat planistycznych czy uchylają się od zapłaty mandatów wystawionych przez straż miejską.

Dzięki umowie z Krajowym Rejestrem Długów zyskają wszyscy mieszkańcy, którzy uczciwie i terminowo regulują swoje zobowiązania wobec miasta i gminy. Pozostałe osoby muszą się liczyć z konsekwencjami. Dłużnik notowany w KRD ma utrudniony dostęp do kredytów, pożyczek, abonamentów i zakupów na raty. Może spotkać się z odmową lub podpisać umowę na znacznie gorszych warunkach.

Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów, skutkuje najlepszą ochroną finansów gminy.
«
»